free templates joomla

Konkurs plastyczny "Wiosna, ach to ty"

PLAKAT_A3_Konkurs_DRUK.jpg

W związku z trwającą pandemią koronawirusa postanowiliśmy przenieść konkurs "Wiosna, ach to ty" do Internetu. Nadesłane przez was dotychczas prace zachowują swoją ważność. Można też wysyłać do nas nowe prace - pocztą lub bo prostu należy wykonać zdjęcie swojego dzieła i dostarczyć do nas na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tematem przewodnim konkursu „Wiosna, ach to ty". Różnorodność kolorystyczna i kontrastowa wiosennych barw, ich intensywność. Może to być  wizja wiosny zarówno widoczna w naturze, jak i w miastach.  Zachęcamy do uchwycenia tych wiosennych, ulotnych momentów oraz zatrzymania w miejscu i czasie. Technika wykonania prac jest dowolna.

--

REGULAMIN

1. Organizator:

Wrocławski Klub ANIMA
ul. Pilczycka 47, 54 – 150 WROCŁAW
tel. (71) 351 12 71
www.klubanima.pl

2. Terminy:

• Zgłoszenia 10.06.2020
• Rozstrzygnięcie konkursu 15.06.2020

• Wirtualna wystawa konkursowych prac 16.06.2020

3. Kategorie wiekowe:

18+

4. Cele konkursu:

• rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej artystów-amatorów

• rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

• umożliwienie artystom-amatorom zaprezentowanie swojego talentu

5. Temat konkursu:

Tematem przewodnim konkursu „Wiosna, ach to ty” . Różnorodność kolorystyczna i kontrastowa wiosennych barw, ich intensywność. Może to być  wizja wiosny zarówno widoczna w naturze, jak i w miastach.  Zachęcamy do uchwycenia tych wiosennych, ulotnych momentów oraz zatrzymania w miejscu i czasie. Technika wykonania prac jest dowolna.

6. Kryteria oceny:

• zgodność z tematem

• interpretacja własna tematu

• walory artystyczne

• kompozycja

• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami

7.  Nagrody:

1. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami. Nagrodami będą zestawy plastyczne. 2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.06, po godz. 15:00.


7. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest dla osób dorosłych

  1. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu. 
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w FORMACIE MINIMUM A3 wykonaną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp.
  3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
  4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
  5. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
  6. Pracę należy podesłać pocztą na adres organizatora konkursu lub podesłać zdjęcie dzieła na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Dostarczenie nagród:

1. Nagrody zostaną dostarczone do laureatów drogą pocztową/lub przez kuriera.
2. Organizator skontaktuje się ze wszystkimi laureatami w celu ustalenia dokładnego adresu wysyłki nagrody.
3. Organizator poda laureatom numer paczki z nagrodą, która zostanie wysłana drogą pocztową/lub przez kuriera.
3. Organizator nie odpowiada za dostarczenie nagrody. W celu ustalenia stanu wysyłki trzeba kontaktować się z pocztą/firmą kurierską.

9. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.).
2. W tym celu Organizator informuje uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula informacyjna znajduje się w Karcie Zgłoszenia). Jednocześnie Organizator informuje, iż wymagana jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, w przypadku braku zgody Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zwraca się do uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania o przebiegu Konkursu
4. W przypadku gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu konkursu, winien podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wzór oświadczenia stanowi element karty uczestnictwa).
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Wrocławski Klub ANIMA.
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c) doręczenia nagród
d) publicznego poinformowania o wynikach Konkursu,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora www.klubanima.pl , oraz na fanpage’u Organizatora http://www.facebook.com/WroclawskiKlubAnima.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie (za wyjątkiem bezpłatnej formy – konkurs zawsze był, jest i pozostanie bez opłat)

W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Nasz Kalendarz

Lipiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


Newsletter

Chcesz być na bieżąco z impezami w Klubie Anima? Zapisz się do Newslettera

Partnerzy